Tagged with " weg"

Donderdag: IJsbaan West Open!

Donderdag: IJsbaan West Open!

De ijsmeesters en het bestuur hebben vanmorgen een ijsdikte gemeten van 8.5 cm. Hierop hebben we het besluit genomen om […]

dec 22, 2010     No Comments
Read More