Het Bestuur

Het bestuur van de IJsclub bestaat uit de volgende leden:

Erwin van der Wal (Voorzitter)
Mieke Kaale (Penningmeester)
Nienke Schol  (Secretaris)
Dennis Wulp
Marc de Graaf
Klaas Visser
Hans de Leng
Mieke Brink
Anneke Knop
Jan de Beer
Chris Smit
Wim Jonker
Klaas Knop
Herman Kooijman
Iemke Kooijman
Nina Koster
Dirk de Boer
Arjen de Boer
Nairn Smith
Robert Sieperda
Jan Wever
Martin Vink
Ijsclub foto goed