Het Bestuur

Het bestuur van de IJsclub bestaat uit de volgende leden:

Erwin van der Wal (Voorzitter)
Mieke Kaale (Penningmeester)
Iemke Kooijman  (Secretaris)
Marc de Graaf  (IJsmeester)
Dennis Wulp  (IJsmeester)
Herman Kooijman
Eloise Inia
Nina Koster
Wim Jonker
Sven Volkers
Klaas Visser
Hans de Leng
Arjen de Boer
Klaas Knop
Anneke Knop
Chris Smit
Dirk de Boer
Nairn Smith
Robert Sieperda
Mieke Brink
Jan Wever
Reijn Buren
Collin de Beer
Sascha Blok
Ijsclub foto goed